Upozornenie

Toto sú archívne stránky knižnice.

Aktuálny web nájdete na adrese www.kniznicapp.sk

Úvod Služby
Služby
Zmeňte si veľkosť textu

thumb_kniznica17.jpg

Základné služby knižnice poskytované podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach.

 

Bezplatné služby:

Výpožičné služby

môže využívať každý občan, ktorý sa zaregistruje ako používateľ. Členstvo v knižnici sa každoročne obnovuje. Knižnica poskytuje absenčné a prezenčné výpožičky.

Absenčne (mimo knižnicu) knižnica požičiava domácu a zahraničnú odbornú a krásnu literatúru, skriptá a učebnice, staršie čísla novín a časopisov, knihovnícku literatúru, hudobniny, zvukové knihy ( pre nevidiacich a slabozrakých).

Prezenčne (v knižnici) sú čitateľom k dispozícii bežné čísla novín a časopisov, knižničné dokumenty všeobecnej študovne a študovne regionálnej literatúry(encyklopédie, slovníky, učebnice, príručky a iné) audiálne a audiovizuálne dokumenty, CD ROM-y, CD a DVD.

 

Konzultačné a bibliograficko-informačné služby

informácie o knižničnom fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, ďalších  službách knižnice, informácie o činnosti oddelení a pobočiek a pod.

 

Platené služby:

Reprografické služby

zhotovovanie xerokópií registrovaným používateľom knižnice z periodík alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice. Uvedené služby poskytuje knižnica v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č.383/97 Z. z. Reprografické služby zabezpečuje oddelenie náučnej literatúry a oddelenie umenia.

Medziknižničná výpožičná služba

V prípade, že používateľ má záujem o dokument, ktorý sa nenachádza vo fonde knižnice, môže mu tento knižnica zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) z vyššie organizovanej knižnice na základe písomnej objednávky používateľa. Medziknižničnú výpožičnú službu zabezpečuje oddelenie náučnej literatúry.
Rezervovanie
dokumentov, ktoré sú požičané.

Internet
poskytuje internetová študovňa v oddelení náučnej literatúry na sídlisku Západ
. Môžu ho využívať iba registrovaní používatelia knižnice.

Rešeršné služby

poskytuje knižnica na základe požiadavky pri vypracovávaní študijných prác, referátov a pod. na určitú tému. Výsledkom tejto služby je zoznam relevantných dokumentov týkajúcich sa zadanej problematiky.

Spýtajte sa knižnice 

On-line katalóg

 

online katalóg

  Vstup

Vysvetlivky

pdfMožnosť zmeny hesla

Adresa

Podtatranská knižnica
v Poprade
Podtatranská 1548/1
058 01 POPRAD

052 - 77 29 495

MVS

 Medziknižničná výpožičná služba

(prosíme o dočasné zasielanie žiadaniek na MVS prostredníctvom mailovej adriesy

naucne@kniznicapp.sk). Ďakujeme.

Marta Beretová - kontakt pre knižnice, ktorým poskytneme MVS.

Ing. Daniela Vidišová - kontakt pre používateľov knižnice, ktorým poskytneme informácie o MVS.

Projekty

cffile 1 18 10 4 13 45 PM
 Otvorená knižnica

*
 

*
 
banner_hd_220x135
v šk. roku 2011/2012

 

PrihláseniePočet návštev

od 22.9.2007Vsevjednom.cz

RocketTheme Joomla Templates