Upozornenie

Toto sú archívne stránky knižnice.

Aktuálny web nájdete na adrese www.kniznicapp.sk

Úvod Zbierky a katalógy
Zbierky a katalógy
Zmeňte si veľkosť textu
thumb_kniznica13.jpg

Knižničný fond

Knihy a špeciálne dokumenty
Knihy, noviny a časopisy, obrazové dokumenty, filmy, videokazety, CD ROM-y, gramofónové platne, magnetofónové pásy, hudobniny sú spracované v knižničnom systéme VIRTUA

On - line katalóg

  1. prostredníctvom katalógu máte možnosť zistiť, či sa dokumenty (knihy, články, elektronické zdroje...), ktoré potrebujete, nachádzajú v knižničnom fonde knižnice
  2. po prihlásení sa vlastným ID číslom a heslom máte možnosť disponovať vlastným knižničným kontom (predĺženie výpožičnej doby, kontrola počtu kníh a výpožičnej doby...)

Nápovedu k prihláseniu a vyhľadávaniu nájdete tu ...

Články
Vstup do komplexnej článkovej databázy národnej aj regionálnej bibliografie umožňuje www.kis3g.sk. Od roku 2004 participuje na tomto projekte aj Podtatranská knižnica v Poprade, preto články o regiónoch Poprad a Kežmarok možno vyhľadávať na tejto URL adrese. Osobitne vystavujeme len lokálnu databázu článkov časopisu Vysoké Tatry / Tatry 1962-2003. Podrobnejšie v menu Regionálna bibliografia...Viac článkov...


Spýtajte sa knižnice 

On-line katalóg

 

online katalóg

  Vstup

Vysvetlivky

pdfMožnosť zmeny hesla

Adresa

Podtatranská knižnica
v Poprade
Podtatranská 1548/1
058 01 POPRAD

052 - 77 29 495

MVS

 Medziknižničná výpožičná služba

(prosíme o dočasné zasielanie žiadaniek na MVS prostredníctvom mailovej adriesy

naucne@kniznicapp.sk). Ďakujeme.

Marta Beretová - kontakt pre knižnice, ktorým poskytneme MVS.

Ing. Daniela Vidišová - kontakt pre používateľov knižnice, ktorým poskytneme informácie o MVS.

Projekty

cffile 1 18 10 4 13 45 PM
 Otvorená knižnica

*
 

*
 
banner_hd_220x135
v šk. roku 2011/2012

 

PrihláseniePočet návštev

od 22.9.2007Vsevjednom.cz

RocketTheme Joomla Templates