Upozornenie

Toto sú archívne stránky knižnice.

Aktuálny web nájdete na adrese www.kniznicapp.sk

Úvod Knižnice regiónu
Knižnice regiónu
Zmeňte si veľkosť textu

thumb_kniznica11.jpgV rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plní knižnica funkciu koordinačného a metodického centra pre knižnice v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča.  

  1. metodická, konzultačná a poradenská činnosť pre obecných knihovníkov

  2. spolupráca s obecnými zastupiteľstvami pri vytváraní finančných, priestorových a personálnych podmienok prevádzky mestských knižníc, obecných knižníc s profesionálnymi zamestnancami a obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami

  3. zabezpečovanie koordinovaného doplňovania a budovania knižničných fondov na základe zmluvy s príslušným obecným úradom

  4. pomoc pri revíziách knižničných fondov, aktualizácii a vyraďovaní knižničných fondov

  5. propagácia nových trendov v knihovníctve (zavádzanie softwéru a automatizácie do knižničných procesov)

  6. zabezpečovanie vzdelávania profesionálnych i neprofesionálnych zamestnancov knižníc

  7. spracovanie vyhodnotenia činnosti knižníc a ročné analýzy celkovej činnosti

  8. vydávanie metodických materiálov

  9. budovanie archívu dokumentácie knižníc

Spýtajte sa knižnice 

On-line katalóg

 

online katalóg

  Vstup

Vysvetlivky

pdfMožnosť zmeny hesla

Adresa

Podtatranská knižnica
v Poprade
Podtatranská 1548/1
058 01 POPRAD

052 - 77 29 495

MVS

 Medziknižničná výpožičná služba

(prosíme o dočasné zasielanie žiadaniek na MVS prostredníctvom mailovej adriesy

naucne@kniznicapp.sk). Ďakujeme.

Marta Beretová - kontakt pre knižnice, ktorým poskytneme MVS.

Ing. Daniela Vidišová - kontakt pre používateľov knižnice, ktorým poskytneme informácie o MVS.

Projekty

cffile 1 18 10 4 13 45 PM
 Otvorená knižnica

*
 

*
 
banner_hd_220x135
v šk. roku 2011/2012

 

PrihláseniePočet návštev

od 22.9.2007Vsevjednom.cz

RocketTheme Joomla Templates