Upozornenie

Toto sú archívne stránky knižnice.

Aktuálny web nájdete na adrese www.kniznicapp.sk

Úvod Služby Verejný internet
Verejný internet Tlačiť E-mail
Zmeňte si veľkosť textu
net

V Podtatranskej knižnici v Poprade na Sídlisku Západ je zriadený verejný internet. K dispozícii je osem počítačov pre verejnosť s prístupom na internet zadarmo, s možnosťou tlače vyhľadaných stránok, tlačív a informácií. Cieľom projektu je zlepšenie prístupu obyvateľstva k informáciám, vzdelávaniu a digitálnemu obsahu, poskytnutie prístupu na internetové stránky orgánov štátnej správy a samosprávy s možnosťou online komunikácie, zlepšenie podmienok pri zavádzaní eGovermentu a prístupu obyvateľstva k nemu, zabezpečenia prístupu občanov do Európskej knižnice, Slovenskej knižnice a digitálnej knižnice Memoria slovaca, ako aj celkové zvýšenie počítačovej gramotnosti občanov.

       Do príjemného prostredia knižnice pozývame všetkých priaznivcov internetu, ale aj tých, pre ktorých sa internet stal nevyhnutnou súčasťou získavania informácií, poučenia a komunikácie.
Internet poskytujú všetky oddelenia a pobočky knižnice
. Môžu ho využívať registrovaní používatelia knižnice.

Cena internetu na Sídlisku Západ - zadarmo.

Cena internetu na pobočkách knižnice - 0, 02 € /1 min.

 

ZÁSADY POSKYTOVANIA INTERNETU

a) Prístup do internetovej študovne je povolený  po predložení platného čitateľského preukazu.
b) Prednosť má používanie internetu na študijné a vzdelávacie účely.
c) Používateľ' má mať základné znalosti práce s PC.
d) Používateľ' má možnosť použiť vlastné emailové kontá zriadené na externých serveroch.
e) Vyhľadané stránky si môže používateľ' nechať vytlačiť. Za vytlačené stránky zaplatí knihovníčke - za 1 stránku A4: 0, 10 €.
f) Používanie internetu pre 1 používateľa je spravidla limitované 1 hodinou denne. Pracovníci knižnice môžu na požiadanie, a ak to okolnosti dovoľujú, túto dobu predĺžiť.
g) Používateľ je povinný riadiť sa pokynmi pracovníkov knižnice. Ak čakajú iní používatelia, musí pracovnú stanicu po 1 hodine uvoľniť.
h) Používateľ nesmie
- sťahovať veľké objemy dát - hry, filmy, hudbu a pod.
- tlačiť na tlačiarni neprimerané množstvo stránok
- prezerať stránky s nevhodným a z hľadiska bezpečnosti rizikovým obsahom
- používať vlastné prenosové médiá (diskety, CD)
- akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického a programového vybavenia, do kabeláže a nastavenia počítačov
- spôsobovať v miestnosti nečistotu, hluk alebo inak obťažovať ostatných návštevníkov
- konzumovať jedlá a nápoje.
j) Používateľ je povinný
- dodržiavať všetky zásady používania internetu a rešpektovať pokyny pracovníkov knižnice
- nahlásiť pracovníkom zistené poruchy a nedostatky pri prevádzke zariadení a porušovanie pravidiel iným používateľom.

Postup používania internetových služieb:
1. Používateľ oznámi knihovníčke, že má záujem o služby internetovej študovne.
2. Knihovníčka zaznačí začiatok jeho pripojenia do internetu (na PC za poplatok). Na požiadanie poskytne základnú orientáciu v práci s internetom.
3. Ukončenie práce s internetom ohlási používateľ' knihovníčke a zaplatí príslušný
poplatok - na PC za poplatok - okrem ONL ( 0, 02 € /min.).


Mgr. Anna Balejová, riaditeľka PK

Posledná úprava Štvrtok, 09 September 2010 10:41
 


Spýtajte sa knižnice 

On-line katalóg

 

online katalóg

  Vstup

Vysvetlivky

pdfMožnosť zmeny hesla

Adresa

Podtatranská knižnica
v Poprade
Podtatranská 1548/1
058 01 POPRAD

052 - 77 29 495

MVS

 Medziknižničná výpožičná služba

(prosíme o dočasné zasielanie žiadaniek na MVS prostredníctvom mailovej adriesy

naucne@kniznicapp.sk). Ďakujeme.

Marta Beretová - kontakt pre knižnice, ktorým poskytneme MVS.

Ing. Daniela Vidišová - kontakt pre používateľov knižnice, ktorým poskytneme informácie o MVS.

Projekty

cffile 1 18 10 4 13 45 PM
 Otvorená knižnica

*
 

*
 
banner_hd_220x135
v šk. roku 2011/2012

 

PrihláseniePočet návštev

od 22.9.2007Vsevjednom.cz

RocketTheme Joomla Templates