Upozornenie

Toto sú archívne stránky knižnice.

Aktuálny web nájdete na adrese www.kniznicapp.sk

Úvod Aktivity a podujatia Literárny klub
Literárny klub
Zmeňte si veľkosť textu
modre_pierkoHistória Podtatranského literárneho klubu (1982-2005)

Klub popradských autorov bol založený 4. novembra 1982 pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Poprade. Predsedom klubu bol Zdeněk Jakubec a organizačnou vedúcou Mária Lejnarová (v súčasnosti šéfredaktorka novín POPRAD).

K prvým členom patrili Zuzana Balcová, Judita Beláková, Pavol Hudák (básnik, redaktor novín Nový čas), Peter Iždinský, Daniela Majerčáková, Marta Rybková, Nataša Strážayová, Stanislav Šalda, Anna Sýkorová.

S výchovno-vzdelávacím programom Stretnutie zvíťazil klub v okresnom kole Kultúra 85 a na krajskom kole získal Cenu za rozvoj literárnej tvorby.

V roku 1987 vyšla Judite Belákovej prvá básnická zbierka Vodnica.

Pavol Hudák, Zdeněk Jakubec a Marta Rybková sa zúčastnili na vyhodnotení celoštátnej súťaže Generace 88. Zaradili sa tak medzi 12 najúspešnejších mladých autorov Československa.

V roku 1989 sa členovia vtedajšieho klubu prestali stretávať. Bývalí členovia pracovali samostatne.

Pavol Hudák vydal zbierky Broskyňový súmrak (1992 - Cena Ivana Krasku za debut), Silvester 99(1994 - Cena Slovenského spisovateľa).

V júli 1996 vznikol Klub začínajúcich autorov Záujmového združenia autorov slovenskej literatúry pri Podtatranskej knižnici v Poprade. Jeho prvými členmi sa stali Marta Rybková a Zdeněk Jakubec.

Členovia klubu sa aktívne zapájali do celoslovenských literárnych súťaží (Literárny Zvolen, Literárna Senica, Literárne Topoľčany,...). Získali viacero ocenení.

V roku 1997 predstavila Marta Rybková klub a tvorbu jeho jednotlivých členov v časopise Dotyky (č.7-8).

V máji predstavili členovia klubu svoju tvorbu širokej verejnosti verejnosti - zorganizovali 1. literárny večer.

V máji 1998 vydala Podtatranská knižnica v Poprade zborník prác členov klubu pod názvom Zlodejka spánku a v roku 2001 zborník Podtatranské pierka.

Spýtajte sa knižnice 

On-line katalóg

 

online katalóg

  Vstup

Vysvetlivky

pdfMožnosť zmeny hesla

Adresa

Podtatranská knižnica
v Poprade
Podtatranská 1548/1
058 01 POPRAD

052 - 77 29 495

MVS

 Medziknižničná výpožičná služba

(prosíme o dočasné zasielanie žiadaniek na MVS prostredníctvom mailovej adriesy

naucne@kniznicapp.sk). Ďakujeme.

Marta Beretová - kontakt pre knižnice, ktorým poskytneme MVS.

Ing. Daniela Vidišová - kontakt pre používateľov knižnice, ktorým poskytneme informácie o MVS.

Projekty

cffile 1 18 10 4 13 45 PM
 Otvorená knižnica

*
 

*
 
banner_hd_220x135
v šk. roku 2011/2012

 

PrihláseniePočet návštev

od 22.9.2007Vsevjednom.cz

RocketTheme Joomla Templates