Upozornenie

Toto sú archívne stránky knižnice.

Aktuálny web nájdete na adrese www.kniznicapp.sk

Úvod Služby Oddelenia knižnice Oddelenia knižnice
Oddelenia knižnice Tlačiť E-mail
Zmeňte si veľkosť textu
  
Odborné oddelenia, Podtatranská 1548/1, sídlisko Západ

Oddelenie náučnej literatúry...
Študovňa všeobecnej literatúry...
Oddelenie regionálnej literatúry...

Internetová študovňa...
Čitáreň...
Oddelenie beletrie...
Oddelenie pre deti a mládež...

Sobotské námestie č. 22, Spišská Sobota

Oddelenie umenia...  

 

Oddelenie náučnej literatúry

  

Fond oddelenia obsahuje 36 tisíc knižničných jednotiek spoločensko-vednej, prírodovednej, technickej, poľnohospodárskej a skriptovej literatúry. Dokumenty sú používateľom k dispozícii vo voľnom výbere uložené podľa Medzinárodného desatinného triedenia (jednotlivých vedných odborov).

Oddelenie poskytuje:
absenčné výpožičky – požičiava dokumenty mimo knižnice, domov (knihy, noviny a časopisy)
prezenčné výpožičky – vybrané dokumenty sú k dispozícii používateľom len v priestoroch oddelenia (knihy, noviny, časopisy, hudobniny, videokazety, CD Rom-y, CD a DVD)
rezervovanie dokumentov – dokument, ktorý je požičaný, si môže používateľ rezervovať. Po jeho vrátení knihovníčka používateľovi oznámi, že dokument je k dispozícii
reprografické služby – sú zamerané na zhotovenie xerokópií registrovaným používateľom knižnice z periodík alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice. Uvedené služby poskytuje knižnica v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č.383/97 Z. z.
konzultačné služby – základné informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách, oddeleniach a pobočkách knižnice
rešeršné služby – na základe požiadavky používateľa vyhotovuje zoznam záznamov kníh a článkov z periodík na žiadanú tému . Požiadavky na elektronické zaslanie textov už spracovaných rešerší možno zaslať aj mailom na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
medziknižničnú výpožičnú službu – v prípade, že používateľ potrebuje dokument, ktorý sa vo fonde knižnice nenachádza. Formou elektronickej žiadanky alebo klasicky sa postúpi požiadavka na vyššie organizovanú knižnicu, ktorá dokument pošle (ak aj u nej nie je požičaný alebo rezervovaný) a určí dátum a spôsob výpožičky
on-line katalóg – prostredníctvom ktorého má používateľ možnosť zistiť, či sa dokumenty (knihy, články, elektronické zdroje, a pod.), ktoré potrebuje, nachádzajú vo fonde knižnice. Po prihlásení sa vlastným ID číslom a heslom má možnosť disponovať vlastným knižničným kontom (predĺženie výpožičnej doby, kontrola počtu vypožičaných kníh a pod.) On-line katalóg...
realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí – na základe požiadaviek škôl, organizácií a spolkov a plánov spolupráce. Aktivity a podujatia...
burzu vyradených a darovaných kníh
 
Naspäť hore...

 Študovňa všeobecnej literatúry

  

...obsahuje 2434 knižničných jednotiek, ktoré sú určené na prezenčné štúdium. Ide hlavne o encyklopédie, slovníky, príručky a vybraný študijný materiál. Súčasťou študovne je fond odborných periodík, hlavne z oblasti pedagogiky, zdravotníctva, bankovníctva, ekonomiky, histórie, výpočtovej techniky, sociológie a pod. Zoznam novín a časopisov...

Naspäť hore...

 Oddelenie regionálnej literatúry

  

...obsahuje 3650 knižničných jednotiek, ktoré sú určené na prezenčné štúdium. Ide o náučnú literatúru z jednotlivých vedných odborov, beletriu, detskú literatúru, regionálne periodiká a podnikovú tlač. Noviny a časopisy...
Knižničné jednotky sú zaraďované do fondu na základe vzťahu k regiónu - autora, obsahu dokumentu.

Naspäť hore...  

Internetová študovňa  

  

...umožňuje využívanie informačných zdrojov prostredníctvom internetu. Súčasťou študovne je verejný internet – 8 počítačov pre verejnosť s prístupom na internet zdarma a s možnosťou tlače. Podmienky prístupu na internet...

Naspäť hore...  

 Čitáreň

  

... ponúka návštevníkom noviny a časopisy populárno-náučného a zábavného charakteru (okolo 50 titulov) na prezenčné vypožičiavanie. Staršie čísla časopisov si môže používateľ požičať absenčne (domov) na jeden týždeň za poplatok. Noviny a časopisy...


Naspäť hore...  

 Oddelenie beletrie

  

Fond oddelenia obsahuje 23 000 knižničných jednotiek. Dokumenty sú používateľom k dispozícii vo voľnom výbere a uložené na regáloch abecedne podľa priezviska autora. Čiastkové fondy tvoria: poézia, cestopisy, sci-fi literatúra, detektívky a literatúra v originálnom jazyku. 

Oddelenie poskytuje:
absenčné výpožičky – požičiava dokumenty mimo knižnice, domov (knihy)
rezervovanie dokumentov – dokument, ktorý je požičaný, si môže používateľ rezervovať. Po jeho vrátení knihovníčka používateľovi oznámi, že dokument je k dispozícii
konzultačné služby – základné informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách, oddeleniach a pobočkách knižnice
on-line katalóg – prostredníctvom ktorého má používateľ možnosť zistiť, či sa dokumenty (knihy, články, elektronické zdroje, a pod.), ktoré potrebuje, nachádzajú vo fonde knižnice. Po prihlásení sa vlastným ID číslom a heslom má možnosť disponovať vlastným knižničným kontom (predĺženie výpožičnej doby, kontrola počtu vypožičaných kníh a pod.) On - line katalóg...
realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí – na základe požiadaviek škôl, organizácií a spolkov a plánov spolupráce. Aktivity a podujatia...
burzu vyradených a darovaných kníh

Naspäť hore...

  

Oddelenie pre deti a mládež

  

V oddelení je čitateľom k dispozícii 13 000 fond, ktorý tvorí:

  1. beletria
  2. náučná literatúra
  3. časopisy

Beletria je na policiach uložená podľa vekových skupín a označená farebne:

  1. predškolský vek – žltý pásik
  2. mladší školský vek – modrý pásik
  3. starší školský vek – červený pásik
  4. mládež (14-15 rokov) – zelený pásik.

Náučná literatúra pre deti je uložená podľa podľa Medzinárodného desatinného triedenia (jednotlivých vedných odborov).

Oddelenie poskytuje :
absenčné výpožičky – požičiava dokumenty mimo knižnice, domov (knihy)
prezenčné výpožičky – vybrané dokumenty sú k dispozícii používateľom len v priestoroch oddelenia (knihy, časopisy)
konzultačné služby – základné informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách, oddeleniach a pobočkách knižnice
on-line katalóg – prostredníctvom ktorého má používateľ možnosť zistiť, či sa dokumenty (knihy, články, elektronické zdroje, a pod.), ktoré potrebuje, nachádzajú vo fonde knižnice. Po prihlásení sa vlastným ID číslom a heslom má možnosť disponovať vlastným knižničným kontom (predĺženie výpožičnej doby, kontrola počtu vypožičaných kníh a pod.) On - line katalóg...
realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí – na základe požiadaviek škôl, organizácií a spolkov a plánov spolupráce Aktivity a podujatia...

Naspäť hore... 

 

Oddelenie umenia

  

...je špecializovaným pracoviskom, ktorého činnosť sa zameriava na zhromažďovanie a sprístupňovanie dokumentov hudobného, dramatického a výtvarného umenia. Dokumenty sú používateľom k dispozícii vo voľnom výbere uložené podľa Medzinárodného desatinného triedenia (jednotlivých vedných odborov).
Fond oddelenia obsahuje 13 000 knižničných jednotiek (knihy, časopisy, notový materiál, gramoplatne, CD, audiokazety, videokazety, reprodukcie výtvarných diel, grafické listy).
Súčasťou oddelenia je univerzálny fond.
 

Oddelenie poskytuje:
absenčné výpožičky – požičiava dokumenty mimo knižnice, domov (knihy, noviny a časopisy)
prezenčné výpožičky – vybrané dokumenty sú k dispozícii používateľom len v priestoroch oddelenia (knihy, noviny, časopisy, hudobniny, videokazety, gramoplatne, audiokazety, videokazety, CD Rom-y, CD a DVD)
rezervovanie dokumentov – dokument, ktorý je požičaný, si môže používateľ rezervovať. Po jeho vrátení knihovníčka používateľovi oznámi, že dokument je k dispozícii
reprografické služby – sú zamerané na zhotovenie xerokópií registrovaným používateľom knižnice z periodík alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice. Uvedené služby poskytuje knižnica v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č.383/97 Z. z.
konzultačné služby – základné informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách, oddeleniach a pobočkách knižnice
realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí – na základe požiadaviek škôl, organizácií a spolkov a plánov spolupráce. Aktivity a podujatia...
on-line katalóg – prostredníctvom ktorého má používateľ možnosť zistiť, či sa dokumenty (knihy, články, elektronické zdroje, a pod.), ktoré potrebuje, nachádzajú vo fonde knižnice. Po prihlásení sa vlastným ID číslom a heslom má možnosť disponovať vlastným knižničným kontom (predĺženie výpožičnej doby, kontrola počtu vypožičaných kníh a pod.) On - line katalóg...
výstavy regionálnych výtvarníkov – na základe dohodnutých termínov s výtvarníkmi. Výstavy...
burzu vyradených a darovaných kníh

 

Naspäť hore...

Posledná úprava Streda, 04 Apríl 2012 09:33
 

Spýtajte sa knižnice 

On-line katalóg

 

online katalóg

  Vstup

Vysvetlivky

pdfMožnosť zmeny hesla

Adresa

Podtatranská knižnica
v Poprade
Podtatranská 1548/1
058 01 POPRAD

052 - 77 29 495

MVS

 Medziknižničná výpožičná služba

(prosíme o dočasné zasielanie žiadaniek na MVS prostredníctvom mailovej adriesy

naucne@kniznicapp.sk). Ďakujeme.

Marta Beretová - kontakt pre knižnice, ktorým poskytneme MVS.

Ing. Daniela Vidišová - kontakt pre používateľov knižnice, ktorým poskytneme informácie o MVS.

Projekty

cffile 1 18 10 4 13 45 PM
 Otvorená knižnica

*
 

*
 
banner_hd_220x135
v šk. roku 2011/2012

 

PrihláseniePočet návštev

od 22.9.2007Vsevjednom.cz

RocketTheme Joomla Templates